Commissie Gender Diversiteit

Op 2 november 2018, de eerste grote bijeenkomst van het Bossche Jeugd Parlement, is het thema gender diversiteit naar voren gekomen als een van de onderwerpen die uitgedacht mogen worden. Wij van de commissie gender diversiteit hebben deze taak op ons genomen en hebben de problemen rondom seksuele diversiteit verkend.

Tijdens onze vergaderingen zijn de volgende zaken als belangrijkst bestempeld: de onwetendheid en het gebrek aan veilige plekken voor lhbt+ jongeren wordt als problematisch ervaren. De oorzaken lijken te liggen bij het gebrek aan voorlichting en angst. Commissie leden van verschillende scholen geven aan geen voorlichting te krijgen. Ook laten zij weten dat onder andere docenten en/of lesmethoden stereotyperende voorbeelden en opgaven gebruiken. Angst is voornamelijk de angst voor het onbekende; bij zowel lhbt+ jongeren als de omgeving. Er speelt een angst voor negatieve reacties, denk dan aan pesten en niet geaccepteerd worden

Hiervoor heeft onze commissie twee oplossingen bedacht die we willen voorleggen aan Het Bossche Jeugd Parlement: iedere Bossche middelbare school zou een GSA, een gender en seksualiteit alliantie, moeten oprichten en er moet meer voorlichting komen in de vorm van bijvoorbeeld een spel, toneelstuk of gastlessen. Ons voorstel lichten wij graag uitgebreid toe op 10 mei 2019.

De commissie Gender Diversiteit bestaat uit de leden:

Emma van Maaren (Sint Janslyceum), Jade van de Berg (Stedelijk Gymnasium), Iris van Gool (Jeroen Bosch College), Nirvana Klopper (drs. Pierson College), Rozalie Zegers (Rodenborch College), Sidney van Gaal (Van Maerlant ) en Merel Starmans (Bossche Vakschool).

Het thema is ingebracht door het Stedelijk Gymnasium Den Bosch.

Commissie Kinderen met een beperking

De commissie 'Kinderen met een beperking' heeft de afgelopen maanden geprobeerd in kaart te brengen wat de problemen zijn, die kinderen met een beperking tegenkomen in het gewone middelbare onderwijs, en heeft hiervoor een aantal oplossingen geformuleerd.

We constateerden, dat er in het VO te weinig kennis over en aandacht of begrip is voor kinderen met een fysieke beperking. Leerlingen met een beperking krijgen hierdoor te maken met vooroordelen, worden door anderen (docenten en medeleerlingen) kleinerend behandeld en lopen tegen praktische problemen aan. Bovendien hebben zij het gevoel zich steeds te moeten verantwoorden voor de ‘privileges’, die zij krijgen.

Op 10 mei willen we graag in gesprek over de oplossingen die we hebben bedacht:

    • Bossche VO scholen voor kinderen met een beperking moeten worden uitgenodigd deel te nemen aan het Jeugd Parlement (Mytylschool Gabriël, Dieze College, Stedelijk VSO).

    • Er moet een gemeentelijk aanspreekpunt (‘buddy’) komen, die eens per jaar om de tafel gaat met leerlingen met een beperking van alle Bossche VO scholen: hier worden knelpunten besproken en oplossingen bedacht.

    • Het aanbieden van workshops aan docenten en/of leerlingen door bv. MuZIEum of vergelijkbare instellingen om te ervaren wat het is te leven met een beperking.

De commissie Kinderen met een beperking bestaat uit de leden:

Kiki Cornelissen (Sint Janslyceum), Lucas Aldjah (Jeroen Bosch College), Pim Akkermans (Van Maerlant), Tony van Mierlo (drs.Pierson College), Sanne Jansz (Stedelijk Gymnasium), Sem van der Zee (Rodenborch College) en Rinia Bouaicha (Bossche Vakschool).

Het thema is ingebracht door het Rodenborch College.

Commissie Onduidelijke verkeerssituaties

De commissie is 3 keer bij elkaar geweest.

Het eerste plan was het probleem aanpakken op de Hinthamerstraat. Er rijden daar zowel fietsers als voetgangers wat weleens tot problemen kan leiden.

De tweede bijeenkomst zijn we naar het Stadskantoor gegaan. Daar hebben zij o.a. gesproken met Koen Gijsbrechts. Hij heeft samen met de leerlingen naar de problematiek gekeken in de Hinthamerstraat. Uiteindelijk viel de problematiek wel mee te vallen. Bovendien is met opzet gekozen voor weinig bewijzering zodat mensen automatisch beter op elkaar kunnen letten.

Er is gekozen voor een andere verkeerssituatie, namelijk de Bruistensingel – Zevenhontseweg. Auto’s verlenen te weinig voorrang aan de fietsers als zij afslaan. Een mogelijke oplossing is het ophogen van het fietspad zodat de auto’s vaart moeten minderen als zij afslaan.

De commissie Onduidelijke verkeerssituaties bestaat uit de leden:

Thomas van Driel (Sint Janslyceum), Noor Bauling (drs. Pierson College), Cas van Uden (Van Maerlant), Simone van de Evertuin (Rodenborch College), Johan Jonkergauw (Jeroen Bosch College), Jonas Berendsen (Stedelijk Gymnasium) en Marwan Aarbiou (Bossche Vakschool).

Het thema is ingebracht door het Van Maerlant.

Commissie Duurzaamheid

Den Bosch: “First FAIR-Fashion-town!”

Den Bosch loopt achter op duurzame ontwikkeling en geeft hierdoor weinig mogelijkheden voor het maken van duurzamere keuzes. Wij van de commissie duurzaamheid hebben besloten ons te richten op een wat minder bekend fenomeen: Fast Fasion, de een na grootste milieuvervuiler, waar iedereen bewust en/of onbewust aan bijdraagt.

Omdat er nog weinig aan dit probleem wordt gedaan is dit dé kans voor Den Bosch om de eerste stad te zijn die initiatief toont. Als oplossing hebben wij een ‘Kennis, Vraag Aanbod’- driehoek ontworpen: Door kennis te verspreiden over het fast fashion-probleem veranderen we de mindset van de consument c.q. burger waardoor er vraag ontstaat naar toegankelijke duurzame kleding, hierdoor zal nieuw aanbod ontstaan.

Om dit te verwezenlijken is er actie door de politici van Den Bosch vereist. Concreet betekent dit: Kennis verspreiden d.m.v. campagnes en onderwijs. Door de kennis ontstaat er vraag bij de kritische burger. Subsidies voor vintage-start-ups en kleding-recycle-projecten zijn hard nodig. Door deze drie elementen toe te passen ontstaat een sneeuwbaleffect waarbij de kennis wordt verbreed, de vraag blijft stijgen en het aanbod toeneemt.

Den Bosch als “First FAIR-Fashion-town!”

De commissie Duurzaamheid bestaat uit de leden:

Laura van der Aa (Bossche Vakschool), Valentina Delgaauw (Van Maerlant), Loes Marcelis (drs. Pierson College), Thymen Schulte (Sint Janslyceum), Leviene Muller (Stedelijk Gymnasium), Kiki Ritmeijer (Rodenborch College) en Metin Cuma Yakut (Jeroen Bosch College).

Het thema is ingebracht door het Rodenborch College.

Commissie Milieu

Ons voorstel:  het organiseren van een jaarlijkse milieu-dag op alle Bossche scholen om meer aandacht te vragen voor het milieu onder jongeren.

Klimaat en milieu lijken nu meer dan ooit op de politieke agenda te staan. Dat was ook te zien tijdens de laatste provinciale staten verkiezingen. Wij willen deze trend doortrekken en ervoor zorgen dat er ook op scholen veel aandacht voor is. Dat gebeurt natuurlijk al bij een vak als aardrijkskunde. Toch denken wij dat het ook goed is om er schoolbreed ieder jaar een aparte dag voor te reserveren. Scholen kunnen zelf een invulling geven aan de inhoud.  Wij zaten te denken aan bijvoorbeeld:

    • Het tonen van een documentaire over milieu (problemen)
    • Een milieu quiz (Kahoot?)
    • Ruimte voor gastsprekers
    • Opdrachten/werkbladen/discussies
    • Zelf de natuur in om een bijdrage te leveren aan een schoon milieu
    • Het uitschrijven van een prijsvraag om te komen tot een schoner milieu


Een voorbeeld van zo’n prijsvraag zou het ontwerpen van nieuwe prullenbakken kunnen zijn.  Het kan een verschil maken wanneer prullenbakken beter zichtbaar worden. Tijdens de milieu-dag kan er een prijsvraag worden uitgeschreven waarbij alle leerlingen van alle Bossche scholen een design kunnen ontwerpen wat op een prullenbak kan worden geschilderd/geplakt.

Al met al moet dit leiden tot meer bewustwording betreffende het milieu. Wij denken dat dit voor iedereen van belang is en dat het goed is om kinderen op jonge leeftijd daar al op te wijzen.

De commissie Milieu bestaat uit de leden:

Amy v/d Veen (Rodenborch College), Jurandir Vermeul (Van Maerlant), Temis Venrooij    (Sint Janslyceum), Gijs Rijken (drs. Pierson College), Chiel van de Paverd (Stedelijk Gymnasium), Andy Heuverling (Bossche Vakschool) en Amy Wittens (Jeroen Bosch College).

Het thema is ingebracht door het Sint Janslyceum.

Commissie Armoede

De commissie Armoede bestaat uit de leden:

Dirok Beshar (Jeroen Bosch College), Sophie Bekkers (drs. Pierson College), Merle van Helvoort (Van Maerlant), Junior Happè (Sint Janslyceum), Kaja Lankhorst (Stedelijk Gymnasium), Fenne van Daal (Rodenborch College) en Fikria Khalfioui (Bossche Vakschool).

Het thema is ingebracht door het Jeroen Bosch College.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.